Algemene Leden Vergadering Politie Sport Vereniging Fryslân (PSVF)

Uitnodiging voor de Algemene Leden Vergadering Politie Sport Vereniging Fryslân (PSVF)

Bij de vorming van de nieuwe Eenheid Noord Nederland bleef de PSVF nog wel zelfstandig functioneren, maar de afgelopen jaren heeft  intensief overleg plaatsgevonden met alle geledingen op terrein van sport en ontspanning van de politie-eenheid Noord Nederland.
Daarbij is de wens uitgesproken om tot een overkoepelende organisatie voor politie sport- en ontspanning te komen in Noord Nederland.
Dit afwegende is het bestuur tot de conclusie gekomen dat de stichtingsvorm beter recht doet aan de doelstellingen van de nieuw op te richten stichting politie sport en ontspanning Noord-Nederland. Binnen het bestuur van de Politie Sport Vereniging Fryslân is de wens uitgesproken om de vereniging op te heffen en alle activiteiten binnen de nieuwe Stichting Politie Sport en Ontspanning Noord-Nederland onder te brengen.

Dit heeft tot gevolg dat er een voorstel Besluit ligt om met inachtneming van artikel 18 van de statuten van de Politie Sport Vereniging Fryslân (PSVF) opheffen van de vereniging. Hierbij roepen we de leden van de PSVF (voormalig korps Fryslân) op om hun stem hierover uit te brengen tijdens de Algemene Leden Vergadering.

Locatie: Bureau Moleneind ZZ 70, Drachten
Datum:      dinsdag 20 november 2018
Tijdstip: 15:00 uur
Onderwerp:

VOORSTEL BESLUIT:
Met inachtneming van artikel 18 van de statuten van politie sport vereniging Fryslân opheffen van de vereniging.
Graag tot ziens op dinsdag 20 november

Het bestuur PSVF

Geplaatst in Nieuws.